vrijdag 12 december 2014

Waarom deze blog?

De hele problematiek van het Midden-Oosten ligt inmiddels zó diep in ons allemaal geworteld, dat we er eigenlijk al helemaal niet meer over nadenken. Het is te moeilijk, we komen er toch nooit uit, dus laten we het daar maar liever niet over hebben....
En àls we er al mee geconfronteerd worden, dan is het onderwerp zodanig moeilijk, dat we het liever "aan de experts overlaten"; en dat zijn de internationale politieke kopstukken.

Toch hebben veel mensen er wèl een mening over. Soms voorzichtig en stilzwijgend, soms stellig en luidkeels. De één is pro-Palestijns, de ander pro-Israëlisch en een enkeling (verhoudingsgewijs!) vindt voor beiden wel wat te zeggen.

Zij die níét geloven in Jezus Christus kiezen (statistisch gezien en aangetoond) vaker partij voor de Palestijnen en zij die wèl geloven, kiezen vrijwel altijd voor de Israëlieten. (uitzonderingen daar gelaten, natuurlijk)

Tsja...en daar zit ik dan: ik ben christen. Dus ik 'moet' wel, partij kiezen voor Israël, want laten we eerlijk zijn: het is immers wèl mooi effe God's volk! Daar ga je nou niet bepaald zomaar een beetje tegenin!! Mehoela!! Daar brand ik m'n vingers niet aan!

En dáár komt deze blog om de hoek kijken. 
Ja! Ik ben christen; ik geloof in Jezus Christus als de Zoon van God. Ik geloof óók, dat het volk van Israël God's oogappel is. Ik geloof ook dat Israël, krachtens de Bijbel èn de Torah (Chamisja Choemsjee Torah, de 'vijf boeken van de Thora') recht heeft om in Israël te zijn. 

In deze eerste vijf boeken van de 'Tenach', de Joodse Bijbel, evenals in onze christelijke bijbel wordt beschreven hóé het volk van Hebreeuwse stammen uiteindelijk één volk werd en de naam 'Israël' kreeg en hoe dat volk zich in een periode van zo'n 2600 jaar ontwikkelde. (van Abram tot de verovering door de Mohammedaanse Arabieren in 636 n. Chr.)

Kortweg:
Deze blog zegt niet wie wèl en wie níét op één bepaalde plek mag zijn, want dat is wat mij betreft Israël. Daar ben ik van overtuigd. (alle daar destijds levende volken zijn er al zo'n 3.500 jr. niet meer) Men zou hooguit kunnen stellen dat Palestina óók rechten heeft en die onderschrijf ik met enthousiasme en overgave! Nogmaals wil ik met diepe overtuiging de lezer er op wijzen, dat deze blog géén hetse is tégen Israël. Integendeel..!

Maar de wijze waaróp dit alles gebeurd is en vooral de wijze waarop Israël zich nú verhoudt...
daar kan ik évenzo duidelijk over zijn:

Èlk jaar wordt in Israël de 2e wereldoorlog herdacht en klinkt daar, net als hier de
"N.A.N.": "Never forget! Always remember! Never again!"

Maar helaas, zie daar...de ondrukte is de onderdrukker geworden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten