vrijdag 12 december 2014

Misschien een theorie,
maar waard om eens over na te denken....
Nu.. in 2014 inmiddels, gaan de schermutselingen, beschuldigingen en beschietingen van beide kanten gewoon onverminderd door.
Nog niet zo lang geleden heeft Israël een “schoonveegactie” gehouden:genaamd: Protective Edge Operation. Deze operatie heeft ze 9.000.000.000 Sheqels (€ 1,900.000.000) gekost. Zonder het beoogde resultaat, overigens….
Heel stilletjes gaat de afkaveling van Palestijns grondgebied gewoon door. Het lijkt wel een van tevoren opgezet plan….
Maar wacht eens…
Een plan?? Van wie dan? En een plan waarméé..?
Nou,..stel je eens voor dat er inderdaad een soort plan zou zijn. Een Hoger Plan, zo je wilt. Een plan van de Here God Zèlf?
HA! Díé is gek!! Túúrlijk joh! Waar haal je het vandáán????
En dan nòg! Stel dàt… Dan spring je toch uit je vél van woede en verontwaardiging?!
Maar denk eens een moméntje met me mee…
Er vanuit gaande dat er precies in díé regio al bijna 4000 jaar gevochten wordt.. Zonder dat er bijzondere grondstoffen of andere waardevolle zaken te halen zijn. En toch vocht en vecht men lustig door, om een stukje woestijn, want veel méér is het niet.
Stel je eens voor dat daar een plan achter zou zitten? Een Goddelijk Plan, voor Israël..
Dan is het in dit hele plan van God heel belangrijk, te weten dat Israël vele koningen  en andere leiders had, zoals bijvoorbeeld, geestelijke leiders, stamhoofden en zelfs,  sinds de vestiging van de staat Israël, presidenten.
In principe allemaal door God geïnstalleerd, maar lang niet elke koning/leider volgde- en volgt  Gods weg. Velen deden en doen  ook gewoon domweg datgene dat ze zélf voor ogen hadden of hebben, ongeacht of dat met Gods wil in overeenstemming was of is. Het onvermijdelijke gevolg was en is  altijd (zonder uitzondering) oorlog, stammenstrijd en politiek gekonkel en heel veel ander geweld!
Zo werd er wat af 'ge-oorlogd' in dat hele gebied gedurende zo'n 4-5 duizend jaar lang!

Dat stemt tot nadenken en roept enkele vragen op:
Vraag 1: Waarom zou God in vredesnaam überhaupt dat rot stukje woestijn zo belangrijk vinden? Waarom geen lieflijk stukje groen in bijvoorbeeld China, of zo?Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn:

 In Genesis 2 staat het volgende stukje:
"10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat." (Bijbel in Gewone Taal)

De Gichon, "die om heel Nubië heen stroomt" (dat is in Egypte) is volgens wetenschappers en archeologen de huidige Nijl.
Als ik dit verhaal in de bijbel moet geloven - en dat doe ik - lag de Tuin van Eden dus érgens in dát gebied, waar deze vier rivieren liggen... 

We kunnen nooit de exacte locatie bepalen en dat moeten we ook niet proberen, of nastreven. God heeft de Tuin voor het menselijk oog verborgen en dat betekent dat we haar niet mogen zien of betreden.
Wat wél bekend is, is dat Eden een land was en dat de Hof/Tuin van Eden in het land Eden lag. Genesis 2:8 zegt hierover:
“8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.”
Dat land Eden zou een enorm gebied kunnen bestrijken, dat ergens tussen Iran, Irak, Syrië en Turkije lag.
Ik geloof dat we wel mogen aannemen  dat de Here God gehecht is aan dat gebied, de plaats
van Zijn Hof of Tuin,  de plaats waar Zijn Zoon op de wereld kwam, stierf en weer opstond, én het gebied van waaruit Zijn Woord verkondigd zou worden over de hele wereld.
En ik denk dat de Heer ook (en zeker) voor dàt gebied) een doel heeft: Herstel met een héle grote hoofdletter "H".  Zoals ik al eerder zei: "De woestijn zal bloeien."
Hetgeen te lezen is in de woorden van de profeet Jesaja:

Jesaja 35:1-2
“1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; 2 zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God."
Dus: ik denk dat je,  vanuit bijbels perspectief gezien, met een gerust geweten kunt concluderen dat de Here God stapeldol is op dat stukje grond omdat het de basis is van “de kroon op Zijn schepping”, nl. de mens!
Vraag 2 Maar..waarom dan toch dat rottige, weerbarstige volkje als oogappel kiezen? Waarom geen brave, gehoorzame, vredelievende Chinezen, of zo?
Zou het antwoord misschien dit  kunnen zijn:

Vanuit de Bijbel , de Torah en de Koran gezien was Adam de eerste mens op aarde, die, zoals we net lazen, door God in de Tuin van Eden werd gebracht.
(Genesis 2:8 “8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.”)
In de bijbel staat ook dat God de mensen weliswaar uit de Tuin zette en deze voor hen ver- borg, maar er staat ook, dat God wél heel veel van die mensen hield. Zelfs, toen de mensen God lange tijd vergaten en zich inmiddels over de aarde verspreid hadden.
Pas nadat Adam en Eva een nieuwe zoon kregen (Set) en zodoende kleinzoon Enos op de wereld kwam, “..begonnen de mensen weer de naam van de Heer aan te roepen.”
Pas enkele generaties later, in Abraham,  vond de Heer een werkelijk getrouwe dienaar en dus…leidde God hém terug naar wat toen inmiddels Kanaän heette en bevolkt was door verschillende volken.

Vraag 3
En waarom zouden duizenden jaren achtereen de mensen zó ontzettend graag om een stukkie woestijn willen vechten?

Die vraag is eenvoudig te beantwoorden voor een gelovige:
De engel, die door de Heer uit de hemelen geknikkerd is, en die sindsdien heel toepasselijk de “gevallen engel” genoemd wordt,was uiteraard stinkend jaloers en oorverdovend afgunstig… om maar eens een term te gebruiken. Op elke mogelijke wijze God tegenwerken en saboteren was van toen aan zijn enige en absolute doel! Tot aan de jongste dag.
Elke gelovige én ongelovige kent hem als ‘de duivel’, als ‘satan’.
Het is satans doel om zoveel mogelijk mensen van God weg te houden en zowel hier op aarde, als in de hemelse gewesten zoveel mogelijk strijd te veroorzaken.
En die doerak is er uiteraard op uit om, voordat hij verpletterd gaat worden,  de Heer zoveel mogelijk te krenken. De regionen waar God Zijn Tuin heeft is daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor, net als de harten van alle mensen perfect geschikt zijn om strijd, tweespalt, twijfel, haat en nijd, afgunst, angst, e.d. in te zaaien!!
En zodoende kun je volgens mij rustig stellen dat de duivel, zolang hij nog tijd heeft op deze wereld, elke gelegenheid zal aangrijpen om ellende te zaaien.
Pas, wanneer de Here God zegt: “Nú is Mijn Woord in de héle wereld verkondigd!”, komt Jezus terug en is het voor eens en voor altijd met de satan gedaan!
Niemand weet, wanneer dat zal zijn, zelfs de Here Jezus niet. Dus al helemaal die duvel niet en dat betekent voor die duvel: geen tijd voor pauze, want het kan elk moment met hem gebeurd zijn!

Kort samengevat:
Waarom dát stukje land?
-Omdat daar de oorsprong van Gods schepping ligt.

Waarom dát volkje?
-Omdat dat de directe afstammelingen van Adam en Eva zijn en die wil satan zoveel mogelijk “in de fout laten gaan”, zodat ze schuldig zullen zijn tegenover God. Maar gáát Gods volk in de fout? REKEN MAAR!!! EN NIET ZO WEINIG OOK!!!!

Waarom duurt het gevecht om dat land zolang?
-Omdat satan  het vuur van haat telkens weer laat oplaaien, aan beide zijden…

Voor hoelang nog?
Totdat de Heer terugkomt en dat zal spoedig het geval zijn!!Baruch Haba B’Shem Adonai Yeshua HaMeschiach, Sar Shalom!
(Blessed be the Name of the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace!)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten